петок, 18 април 2008

Kanji - продолжува

Зошто јапонските симболи толку многу личат на кинеските?
Историски Kanji симболите се донесени од Кина, но со тек на време "позајмените" симболи и идеограми кај јапанците почнале да се користат само за изговарање на звуците.
Јапонците користат многу помалку Kanji симболи од колку кинезите.
Ако погледнеме во јапонската култира може да приметиме многу адаптации на културен и религиозен план донесени од Кина. На пример кинеската хербална медицина е многу популарна во Јапан.

Значи... сепак се различни!

се разликуваат во структурата:Иако јапонците ги земале кинеските kanji тие го отфрлиле нивното оригинално значење на кинески.

Има два начина на читање на kanji:

Onyomi начинот на читање е оригиналниот кинески начин кој со тек на време се адаптирал по јапонскиот јазик. Најчесто се користи за преведување не-јапонски имиња или англиски зборови да се напишат со kanji.

Kunyomi начинот на читање е оригинално јапонско читање на симболите и најчесто се користи со еден kanji карактер. На пример овој kanji се чита "ki" со Kunyomi начинот. Но, со Onyomi може да се чита на повеќе други начини во зависност од комбинацијата со друг kanji.

следи начини на стилско "цртање" на kanji или калиграфски фонтови.

Нема коментари: