понеделник, 21 март 2011

Помош за Јапонија

Средствата можат да се уплатат во Фондот на солидарност на Црвениот крст на Република Македонија на жиро сметка: 300000001327966, даночен број 4030984271620 АД Комерцијална банка со назнака за настраданото население во Јапонија, како и да се донираат 100 денари со повик на телефонските броеви: 070 143-400, 075 143-400 и 077 143-400.

Исто така може да помогнете со тоа што ќе купите еден од овие принтови: Види тука

Нема коментари: