петок, 25 февруари 2011

Интернационализација на мангата –САД

Со големо и неоправдано закаснување, ова е мојот текст на тема манга од третиот број на „Синдром“, со моментално изоставена рецензија на Голго 13. Уживајте.

Интернационализација на мангата –САД

Иако мангата во Јапонската уметност е присутна од XIXX век, а станува многу популарна и ја добива денешната форма непосредно по Втората светска војна, пробивањето и популизирањето на мангата на другите пазари започнува три децении подоцна. Успехот на мангата во САД, првенствено се должи на популарноста на анимето, кое веќе го имало освоено Американскиот пазар. Па така љубителите на аниме уште од 70те биле свесни за постоењето на манга и покажувале интерес за истата. Меѓутоа во тој период мангата била тешко достапна, пред сè поради јазичните разлики; додека било лесно да се најде превод за аниме на англиски, наоѓањето на преведена манга било многу потешко.

Но интересот за манга бил согледан и така во 80те години почнуваат да се појавуваат првите преведени манги на англиски јазик. Меѓу нив можеме да ги вброиме: Barefoot Gen, Golgo 13 (1986), Lone Wolf and Cub (1987), Akira (1988), Appleseed (1988), Ghost in the shell (90-те) итн. Од 90те години наваму популарноста на мангата континуирано расте, така да истата денес претставува значаен дел од пазарот на стрипови во САД, но и Канада со учество од 175 милиони долари во 2008та година.


Нема коментари: